KomPot: hledání nových cest k potravinám

Kontaktní údaje

 • adresa: Nové Středokluky u Prahy
 • kontaktní osoba: Míla Hilgertová
 • telefon: +420.603545697
 • e-mail: info@kom-pot.cz
 • web: http://www.kom-pot.cz
 • typ: projekt s permakulturními prvky
 • gps: 50.1233481N, 14.2516642E (odkaz na mapy.cz)

O projektu

Občanské sdružení KomPot ve Středoklukách u Prahy je produkční komunitní zahrada fungující na základě principů komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). Podívejme se blíž na inovativní způsoby, jakými tito nadšenci získávají nejen zdravé ovoce a zeleninu, ale i obohacující zážitky z práce s půdou a rostlinami.

 

Pospolitost, práce, zábava i vzdělání

 

KomPot je zkratka pro „komunitní potraviny“. Nápad na založení první komunitní KPZky v ČR se zrodil v roce 2011 v PRO-BIO LIZE, kde se setkali Honza Valeška a Míla Hilgertová. Mílina rodina pronajala spolku prozemek 0,5 ha a inspirováni modely ze zahraničí začali budovat KomPot.

Na zahradě jsou přes zelinářskou sezónu zaměstnáni dva zahradníci a příležitostně najímáni brigádníci. Další práci zastávají členové: pomáhají při zahradních pracech, dělají administrativní práci, spravují finance, starají se o členskou základnu, chovají včely... Každý může přijít s tím, co chce dělat, čím chce komunitě přispět a čím chce být sám obohacen.

KomPot každý rok zásobuje zeleninou, bylinkami, ovocem od 25 do 40 rodin, které sdílí rizika i přínosy lokálního šetrného hospodaření.

KomPot je zároveň prostor pro vzdělávací, osvětové a volnočasové aktivity související se zahradničením, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu a v širším smyslu s udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé. Proběhl zde kurz "Pěstuj ekologicky" určený zahradníkům začátečníkům. Každoročně se pořádají dny otevřených dveří. Jezdí sem skupiny dospělých i dětí na vzdělávací environmentální programy.

 

Co všechno můžete vidět

- okolo 30 druhů zeleniny

- vyvýšené záhony s trvalkami a bylinami

- keřové pásy sloužící jako větrolam, hnízdiště pro ptáky, zdroj plodů pro lidi i zvířata

- rostliny na zelené hnojení

- ovocné stromy

- komposty

- pařeniště

- včelí úly a hmyzí domečky

- kompostovací toaleta

- zachycování a využití dešťové vody z okapu

- vrbový domek

- různé druhy zvířat jako křeček polní, myš polní, vrabec polní, ťuhýk obecný, nosorožík kapucínek

 

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) má s komunitními zahradami mnoho společného. Obě tyto aktivity spojuje princip environmentálně šetrného, sociálně odpovědného a ekonomicky udržitelného pěstování užitkových rostlin. Více informací o KPZ u nás a tipy, jak a kde se můžete zapojit, najdete na www.kpzinfo.cz.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás