Biostatek Valeč

Kontaktní údaje

 • adresa: Kašpara z Valče 185, 364 55 Valeč
 • kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Veselý
 • telefon: +420.775272678
 • e-mail: vojtech@biostatek.cz
 • web: http://www.biostatek.cz
 • typ: projekt s permakulturními prvky
 • gps: 50.1749239N, 13.2538297E (odkaz na mapy.cz)

O projektu

Biostatek je multifunkční farma s výrobou jídla a podporou komunity podílníků.

Agroekologická praxe: primární produkce - zpracování - distribuce, víceméně uzavřený faremní cyklus s živočišnou i rostlinnou výrobou. Při hospodaření vycházíme ze zdrojů v okolí, ke kterým máme buďto právní nárok nebo aspoň dohodu se sousedy. Ovocné sady, pastviny, stádo mléčných ovcí, včelín, taky zpracovnu zemědělské produkce, ubytování po maringotkách, letní kuchyň, udírnu a jurtu. Zeleninovou zahradu proměňujeme v trvalejší a se skladbou bylin proti borelioze, migréně, pro imunitu a samozřejmě laskavost a krásu.

Sýry, povidly, jehněčím, medem, voskem, lojem... zásobujeme výlučně podílníky sdružené v KPZ (CSA Valeč). Sledování bezpečí výroby i bezpečnosti jídla zajišťují podílníci sami dle dohodnutých metod - Participatory Guarantee Systems. Každé jaro pořádáme Příznivecký víkend. S ostatními akcemi jsme skončili, jedna príma komunita podporovatelů stačí.

Králem Biostatku je Vojtěch, má dceru Hedviku a syna Kašpara. Královskou zahradnicí je Jana a Gaia je její dcerou. Spolu s častými hosty vedeme Biostatek zejména environmentálně udržitelně a zejména proto nás podílníci podporují. Tím pádem i přijímají, že při své praxi plníme jen nejnutnější legislativní minimum; že jinak se dohledu státních správních orgánů a jimi akreditovaných partnerů vyhýbáme, co to jen jde. Král také rozhodl, že na Biostatku zruší půdní bloky a nadobro opustí svět zemědělských dotací.

EVVO, WWOOF, Kinovna, Solidarity Corps, EkoCamp Doupov, Povaleč, Sociální podnikání, Sociální zemědělství, … to vše tu také na farmě nebo v jejím bezprostředním okolí máme.

Zpráva hodnotitelek projektu Edity Matouškové a Katky Horáčkové

Biostatek je statkem se statusem ekologického zemědělství, který se nachází v Sudetech na Karlovarsku. Na statku jsou zaměřeni na sadařství, což bylo (a znovu je) v tomto kraji tradiční - ovocné stromy na biostatku jsou převážně sázené původními vlastníky v roce 1928. Sadařství zde propojují se včelařstvím a chovem ovcí a celkově zde uvidíte a pocítíte souznění s permakulturní filosofií vycházející spíše z osvědčených postupů a vlastních zjištění (někdy samozřejmě i chyb), než z příruček a teoretických seminářů.

Brzy se tu chystají spustit v nově vystavěné sýrárně a moštárně produkci ovčích sýrů, moštů a doplňkově produkují i maso, med a sušené dobroty ze sadu. Biostatek se nachází v Doupovských horách, v krajině protkané velkolepými barokními památkami, poblíž vojenského újezdu Hradiště, v krajině tradičních ovocných sadů se starými krajovými odrůdami. Snadno poznáte, že jste se ocitli v Sudetech, památky i staré sady v krajině jsou často zchátralé a dožívající. Celkový ráz krajiny působí smutně a nadějně zároveň.

Jedním z projektů znovuobnovujících původní krajinu je právě biostatek Valeč. Na Valeči již od roku 2008 šetrně a pečlivě obhospodařují starý sad (asi 80 stromů jablek a hrušek) a okolní pastviny a louky (dohromady cca 9 hekarů). Založili neziskovou organizaci Area Viva, která se věnuje ekologické výchově dětí, spolupracují s obcí a se zámkem Valeč, pořádají řadu akcí a seminářů, každoročně např. letní workcamp, letní tábor pro rodiče s dětmi, zářijovou biopárty anebo spoluorganizují valečský letní festival Povaleč.

Jedná se o ukázkový projekt z permakulturními prvky. Například nás, jako hodnotilele místa, zaujala např. nová sýrárna a moštárna, kompost vybudovaný z použitých a do něj zabudované starší nástavky z úlů, vtipně a účelně sestavená letní kuchyň s využitím "odpadů a všeho možného" při její stavbě, nebo sklípek vystavěný z pneumatik.

Celým projektem biostatek Valeč je protkán sociální (anebo chcete-li komunitní) aspekt, tj. provázanost s místními (se zámkem, s obcí, s místní sociální firmou, se sousedy) i otevřenost směrem ven, viz právě probíhající letní tábor pro rodiče s dětmi v době naší návštěvy.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás