Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání pracoviště ROZMARÝNEK

Kontaktní údaje

O projektu

Rozmarýnek je již od roku 1998 pracovištěm Lipky- školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně. Zaměřuje se na témata související se zdravým životním stylem - zdravé stravování, přírodní stavitelství a permakultura. Hlavní aktivitami jsou výukové programy pro školy, semináře pro učitele a studenty, workshopy, přednášky, kurzy, kroužky pro děti i dospělé, tábory, výlety a další akce.

Ukázková zahrada o rozloze 2,5 tis. m2 slouží zejména pro výuku dětí a činnost kroužků, je ale také přístupná veřejnosti a po rekonstrukci i pro imobilní občany, jsou zde umístěny různé výukové prvky, které nenásilně seznamují s přírodou. V rámci kroužků se děti starají o domácí zvířata - drůbež, králíky, která jsou chována co nejpřirozeněji tzv. welfare.

V zahradě Rozmarýnku naleznete mnoho permakulturních prvků, kterými se můžete inspirovat. Hned u domu je jezírko, do kterého je sváděná voda ze střechy, ve zdi nádrže je skleněné okno pro pozorování vodního života, pod jezírkem je kořenová čistička. Většina staveb např. altán, kurníkoskleník mají zelené střechy, jsou zde pěstovány rostliny vzájemně prospěšných společenstvích, dále např. vyvýšené záhony, bylinkový kopeček. Zvířata jsou chována ve velkých voliérách.

V roce 2014 byla zrekonstruována budova na ekodům z prostředků MONA -Moving Nature. V jednotlivých částech domu je možné seznámit se různými prvky přírodního stavitelství, jsou zde využity přírodní materiály(dřevo, sláma, celulóza, hliněné omítky atd.), vysvětleno hospodaření s vodou (černá a šedá voda), vytápění, rekuperace apod.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás