Na červeném kopci

Kontaktní údaje

  • adresa: Kumburská 1250, Nová Paka (korespondenční)
  • kontaktní osoba: Naďa Seifertová
  • e-mail: seifertnadia@gmail.com
  • typ: projekt s permakulturními prvky
  • gps: 50.4657789N, 15.5327994E (odkaz na mapy.cz)

O projektu

Pozemek o rozloze přes šest tisíc metrů čtverečních se pozvolna proměňuje z pole v jedlý les s velkým jílovým jezírkem, chovem ovcí a drůbeže a s pěstováním zeleniny a bylin. Naleznete tu promyšlený design a mnoho prvků jako svejly, společenstva rostlin, živé ploty, zvýšené záhony a další.

Naďa Seifertová vyrůstala ve vesnici Valdov u Nové Paky, dlouhá léta žila v Austrálii a nyní realizuje na pozemku, který patřil její rodině, permakulturní design podle receptů Billa Mollisona a dalších průkopníků permakultury. Status pozemku byl změněn z pole na sad a zatím na něm stojí obytná maringotka, slepičí traktor, přístřešek pro ovce, sluneční past z gabionů naplněných kameny z místních zdrojů a z recyklovaných oken, dále tu byly realizovány prvky k zadržování vody – jezírko, strouha a svejly – a byla tu vysázena základní kostra jedlého lesa z ovocných dřevin i z druhů vhodných pro kopicování. Přitom jsou hlavně na hranicích pozemku vítány a ponechávány i náletové dřeviny z okolí. Na zvýšených záhonech už roste zelenina. Majitelka projektu tráví část každého roku v zahraničí, takže projekt může být inspirací pro ty, kdo nemohou na svém pozemku kontinuálně pracovat, a přesto chtějí postupně realizovat permakulturu.

 

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás