Ranch Srbsko

Kontaktní údaje

O projektu

Rodinná farma s deseti hektary pozemků, většinou pastvin. Chov koní pro ekoturistiku, krav pro mléko a sýry, drůbeže, ryb, samozásobitelství zeleninou, topinambury jako energetická plodina a mnoho dalších inspirativních permakulturních řešení.

Rodina komunikuje jak česky, tak anglicky. Justin Tilton absolvoval kurz úplného permakulturního designu (PDC) u Geoffa Lawtona a zpracoval pro farmu komplexní permakulturní design, který je postupně realizován. Na farmě jsou vítáni k delším pracovním pobytům (stážím) wwoofeři (viz www.wwoof.cz).

Farma je situována v krásné krajině Českého ráje, což ale znamená, že požadavky ochrany přírody leckdy komplikují rozvíjení projektu. Přestavbou původní usedlosti staré přes sto let vznikl půvabný obytný dům s hospodářskými budovami a se zajímavými kamennými strukturami v bezprostřední blízkosti (zídky, terasy…). Opodál jsou vybudovány stáje pro koně a krávy a na jiném místě dvě chatičky pro stážisty nebo pro účastníky workshopů, pro které se nabízí i možnost kempování.

Farma nabízí vyjížďky po malebném okolí na koních. Je vybavena výrobnou vynikajících sýrů, které konzumuje rodina a stážisté. Stejně tak jsou pro vlastní potřebu určeny produkty chovu drůbeže (slepice, kachny, husy), ryby (pstruzi) z akvaponického skleníku a zelenina a bylinky ze zvýšených záhonků a plody z jedlého lesa v blízkosti domu. Na pozemcích farmy je také starý švestkový sad, který je postupně obohacován dalšími druhy ovoce.

V plánu je vybudování systému zachycování vody metodou Keyline designu (jezírka, svejly, provzdušňovací rýhy). Nesmírně zajímavý je projekt získávání energie z topinamburů: v plánu je vyrábět z nich etanol a všechny vedlejší produkty zužitkovat v hospodářství.

 

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás