Bohumila zahrada

Kontaktní údaje

O projektu

Na okraji městské části Praha-Kolovraty vznikla v roce 2015 přírodní komunitní zahrada o ploše asi 2000 metrů čtverečních, v níž má kromě zahradníků své zázemí i Lesní klub sOOvička a myslivecký spolek.

Bohumila zahrada je od začátku budována na principech permakultury s následným zavedením sociokracie. Pečují o ni především zájemci o společné pěstování (komunitní zahradníci), příležitostně další maminky s dětmi z řad veřejnosti, které se zde pravidelně schází, a také rodiče dětí z Lesního kubu sOOvička při školkových brigádách. Je to výborný příklad iniciativy, která vznikla „zezdola“, na základě spolupráce místních lidí.

Bohumila zahrada může sloužit jako velký zdroj inspirace především lidem, kteří by se chtěli pokusit o vytvoření něčeho podobného – tedy komunitní zahrady s dětským klubem, které propojují a stmelují místní komunitu. Na dlouhodobě pronajatém pozemku vyrostla jurta s přístřeškem, pískoviště, separační kompostovací záchody se zelenou střechou, je tu k dispozici studna, kompost, a na velké rozloze záhonky s polykulturami zeleniny a bylinek. Okrouhlý výkop čeká na budoucí jezírko. Celé zázemí může o víkendech či během letních prázdnin sloužit i pro další akce typu workshopů, kurzů, letních táborů apod.

Mezi další specifika projektu patří to, že zahradníci sdílí celou zahradu (nemá každý vyhrazen svůj záhon) a odměňuje se sklizní dle vlastního uvážení s ohledem na ostatní. Dospělí i děti se tak učí pečovat o zahradu jako celek. Pro efektivnější fungování jsou zavedené tzv. "patronáty", kdy každý zkušený člen je patronem nějakého konkrétního prvku (kompost, studna, semínkovna, knihovnička aj.).

Členství v komunitní zahradě není zpoplatněno, ale je možné dobrovolně přispívat na transparentní účet. Projekt je také podporován dotacemi MČ Praha-Kolovraty.

Součástí Bohumila zahrady je i Předzahrádka s bosonohou stezkou, která je přístupná veřejnosti. Předzahrádka je koncipována pro potěchu základních pěti lidských smyslů: zrak (barevné květinové záhony), čich (bylinkové záhony), chuť (keře s jedlými plody), sluch (dendrofon) a hmat (bosonohá stezka).

Neméně zajímavá je rozsáhlá síť vycházkových okruhů, které v okolí zřídila obec; mezi poli tu byly obnoveny meze s pěšinami, osázené nejrůznějšími dřevinami od bříz, lip a javorů až po tradiční a neobvyklé bobuloviny, místy tu vyrůstají pásy mladého jehličnatého lesa. Stezky vás zavedou k různým místním zajímavostem a herním prvkům pro děti. Můžete tu načerpat inspiraci, jak vytvořit v poměrně jednotvárné zemědělské krajině oázy přírodní diverzity, lákající k procházkám.

 

 

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás