Jezevčí sad mezi světy

Kontaktní údaje

  • adresa: Sedlo 4, Útvina, 364 01
  • kontaktní osoba: Ing Ivana Květoňová
  • telefon: +420.604258219
  • e-mail: kvetonova.sedlo@seznam.cz
  • typ: projekt s permakulturními prvky
  • gps: 50.0558497N, 12.9402658E (odkaz na mapy.cz)

O projektu

Dvouhektarový pozemek v blízkosti vesničky Sedlo je tvořen přírodním sadem, loukami, remízky a dvěma velkými tůněmi. Je příkladem citlivě řešené kulturní krajiny s podporou biodiverzity.

Během deseti let vysázela Ivana Květoňová na pozemku velké množství ovocných dřevin, především vysokokmenných jabloní, hrušní a třešní, doplněných bobulovitými keři a dalšími dřevinami, částečně pocházejícími i z náletů, jako jívami, osikami a jehličnany. Podrost tvoří pestrá směs trvalek jako je vlčí bob, lnice, vratič, třapatky, řebříček a další.

Protože v lokalitě jsou drsné klimatické podmínky – nadmořská výška 650 metrů nad mořem, neustále vanoucí vítr (Tepelská náhorní plošina) a sucho, jsou výsadby ještě chráněny ze západní strany větrolamem z rychle rostoucích topolů, pod nimiž postupně vyrůstají vysazené dlouhověké dřeviny jako duby, buky a lípy. Dále tu byly k zadržování vody zřízeny dvě velké tůně (o ploše asi 1000 metrů čtverečních každá). Na pozemku je remízek poskytující útočiště kolonii jezevců, jejichž doupata (otvory nor) je možné si prohlédnout.

Vzhledem k drsným podmínkám nebyly výsadby vždy úspěšné, a tak se zájemci mohou s Ivanou Květoňovou poradit o úskalích, na která mohou při výsadbách vysokokmenů do krajiny narazit.

Případně je také možné si prohlédnout chovy koní, skotu a koz rodiny Květoňových ve vesničce Sedlo.

 

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás