O permakultuře

Pokročilejší permakulturní témata najdete právě zde. Jde nejen o vysvětlení, oč v permakultuře běží, ale také o základní informace, jak je ve světě a u nás organizováno permakulturní hnutí a vzdělávání. Zajímají vás praktické postupy nebo zkušenosti ostatních? Pak doporučujeme sekci Praktické návody

Permakulturní farma původně patřící Billu Mollisonovi se připojí k rozsáhlému koridoru pro koaly , radim holinka, katka hora

Nový Jižní Wales – Queensland, Austrálie, 8. 4. 2021

Tagari Farm, kterou dříve vlastnil otec permakultury Bill Mollison, se připojí k rostoucímu hnutí, které věnuje pozemky na stálý bezpečný biokoridor pro koaly, a který se táhne ze severního Nového Jižního Walesu až ke hranicím Queenslandu.

Jak podpořit spolek Permakultura(CS) finančně? , Jitka Nováková, Eva Hauserová

Náš spolek využívá finanční dary na pořádání různých akcí (letní konvergence, podzimní konference, informační stánky) a na vydavatelskou činnost (původní i překladové publikace).

 

Jak jsem našla Akademii permakultury , Silvie Urbanová

Autorka popisuje svoji roční cestu, kdy prošla několika kurzy Akademie permakultury včetně úplného kurzu permakulturního designu a ty jí od základu proměnily život.

Pozoruj a jednej - na vlastní zahrádce , Eva Hauserová

Překládám skvělou knihu Tobyho Hemenwaye The Permaculture City, o tom, jak žít permakulturně ve městě. Sama se vystěhovat z města nechystám, a tak je to opravdu moje téma. Tady je pár postřehů, které ve mně kniha vyvolala...

Výzva "Strom za strom" , Katka Horáčková

Náš spolek zavádí "stromovou daň", abychom kompenzovali papír spotřebovaný na naše publikace výsadbami nových stromů.

Permakultura CS oceňuje a odměňuje , Eva Hauserová

Abychom vyjádřili svůj vděk a uznání, zavedli jsme v našem spolku čestné členství a cenu Oskeruše. Čím se tato dvě ocenění liší, co znamenají a kdo je už získal?

Startujeme výzkum jedlých lesních zahrad , Katka Horáčková

Jaká je taková typická jedlá lesní zahrada v našich podmínkách ?

Odpověď na tuto otázku chceme najít prostřednictvím dotazníkového výzkumu, který začínáme právě dnes.

Slepice a jezírko u každé školy , Adéla Hrubá

Zpráva z mezinárodního projektu Děti v permakultuře

Moje cesta k britskému permakulturnímu diplomu , Eva Hauserová

Ve světě je v některých zemích obvyklé, že po absolvování Úplného kurzu permakulturního designu (PDC, Permaculture Design Certificate) mají zájemci možnost vydat se na „cestu k diplomu“ DAPD (Diploma of Applied Permaculture Design). Jak to vypadá v praxi a co kdybychom do toho šli i my v Čechách?

Strategie permakultury pro Českou republiku , Václav Čermák

Autor tohoto článku upozorňuje na to, že bychom neměli ztotožňovat permakulturu jen se získáním jednoho hektaru a vlastnoručním pěstováním zdravého jídla. Hodně lidí musí (nebo i záměrně chce) vzhledem ke svým životním podmínkám volit jiné cesty, jak uvádět permakulturní přístupy a postoje do svého života... 

Mýtus soběstačnosti , Toby Hemenway

Polemický článek výborného a nedávno zesnulého permakulturního lektora a autora knih vysvětluje, proč nemá smysl usilovat o naprostou soběstačnost v rámci jedné domácnosti. Překlad Václav Čermák.

Co je permakultura , Eva Hauserová

Permakultura je vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou. Je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy.

Britská permakulturní asociace vyzývá: Dělejte výzkum! , Eva Hauserová

Britská permakulturní asociace v současnosti rozjíždí zajímavý a užitečný projekt „PC Research“ - permakulturního výzkumu. Jde o to shromáždit výsledky výzkumů permakulturistů z celého světa a sdílet je.

Systém permakulturního vzdělávání , Eva Hauserová

Ve světě existuje standardní systém několika dobře definovaných základních kurzů, a také propracované další vzdělávání. Když se do tohoto systému zapojíte, otevře vám to dveře k jednotlivým stupňům permakulturního vzdělávání i v jiných zemích.

Obsah kurzu permakulturního designu (PDC) , Překlad Denisa Tomášková

Podklad pro osnovu Kurzu permakulturního designu v rozsahu 72 hodin, podle Manuálu permakulturního designéra od Billa Mollisona. 

Síť ukázkových permakulturních projektů , Eva Hauserová

V roce 2013 jsme v Permakultuře CS zahájili projekt inspirovaný sítí přírodních zahrad na ekomapě sdružení Veronica a začali jsme hledat, blíže prozkoumávat a vyhodnocovat ukázkové permakulturní projekty.

Cesta k diplomu DAPD v Británii , Lucie Křivánková

V některých zemích, například v Británii, Francii a Německu, lze po absolvování kurzu PDC (72h kurz permakulturního designu) pokračovat takzvanou cestou k diplomu permakulturního designéra (DPD, v Británii jde o diplom aplikovaného permakulturního designu, DAPD). Znamená to nejméně dvouleté další vzdělávání a praktické permakulturní realizace, práce uchazeče o diplom je hodnocena jeho učitelem (tutorem) a akreditační komisí. Nositelé DPD/DAPD by měli poskytovat záruku erudovanosti v teorii i praxi permakultury. 

Souhrn kurzu PDC podle Robyn Francis , Denisa Tomášková, Eva Hauserová

Překlad curricula úplného kurzu permakulturního designu (PDC) podle učebnice australské lektorky Robyn Francis

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás